Używane centralki telefoniczne Panasonic  
   
KX-T 30810 KX-T 61610 KX-T123210
    Cena bez Vat :  500,00 zł 650,00 zł brak
  Max. liczba linii wejściowych ( np. linii miejskich ) 3 6 12    ( 8 )
Max. liczba linii wewnętrznych 8 16 24   ( 16 )
  Łączenie rozmówców przez telefonistkę V V V
Możliwość podłączenia konsoli dla telefonistki - V V
  Tryb pracy dzienny i nocny w dowolnych przedziałach czasowych V V V
Tryb pracy dzienny i nocny ustalany dla poszczególnych dni tygodnia - - V
  Programowalne udostepnianie linii wej. dla każdego nr wewnętrznego V V V
Programowalne ustawiene dzwonienia dla każdego nr wewnętrznego V V V
  Możliwość dyskryminacji połączeń nieatoryzowanych V V V
Liczba klas dyskryminacji numerów 3 3 5
  Liczba telefonów możliwych do zaprogramowania w centralnej pamięci 100 100 100
Możliwość przełączania przychodzącej rozmowy między nr wewnętrznymi V V V
  Możliwość zarezerwowania chwilowo zajętej linii wejściowej V V V
Możliwość zarezerwowania chwilowo zajętej linii wewnętrznej V V V
  W PRZYPADKU BRAKU ODPOWIEDZI NA PRZYCHODZĄCY TELEFON      
Możliwość automatycznego połączenia zwrotnego V V V
  Możliwość automatycznego przekazania dzwonienia na inny wewnętrzny V V V
Możliwość pozostawienia wiadomości słownej przez telefonującego - - V
  Funkcja nie przeszkadzać   V V V
Funkcja komunikatów o nieobecnosci - - V
  Możliwość prowadzenia konferencji z dwoma liniami V V V
Możliwość organizowania konferencji między nr wewnętrznymi - - V
  Sygnalizowanie drugiej rozmowy oczekującej na połączenie V V V
Naprzemiennego przełączania się między oczekującymi liniami V V V
  Możliwość łatwej zmiany numeracji telefonów wewnętrznych - - V
Możliwość włączania się w rozmowę prowadzoną z innego wewnętrznego - - V
  Możliwość przywołania tzw. paging   V V V
Możliwość tworzenia grup abonentów wewnętrznych - - V
  Możliwość uzyskiwania połączeń tranzytowych - - V
Możliwość rejestracji połączeń na drukarce podłączonej do centrali - V V
  Możliwość wydruku zaprogramowania centrali - V V
Możliwość uzyskania roportu o stanie pracy systemu - V
  PRZY WYKORZYSTANIU TELEFONÓW SYSTEMOWYCH KX-T7130, KX-T7030, dla KX-T7050, KX-T7020 bez poz. 32  
Wyświetlanie daty, czasu, nr telefonu, czasu trwania rozmowy, komunikatów V V V
  Pełna sygnalizacja aktualnego stanu wykorzystania linii i nr wewnętrznych V V V
Wyświetlanie nr wewnętrznego przy połączeniach w systemie V V V
  Możliwość odbierania automatycznego przychodzącego telefonu V V V
Możliwość ustawienia automat. wybierania nr tel. po podniesieniu słuchawki - V V
  PRZY ZASTOSOWANIU DODATKOWYCH KART I URZĄDZEŃ      
Obsługa domofonu z kartą domofonu V V V
  Zdalne otwieranie zamka drzwi z kartą sterowania zamkiem V V V
Bezpośrednie wybieranie nr wewnętrznych z zastosowaniem karty DISA - - V
  Wymiary jednostki centralnej ( Szer. * Dług. * Wys. ) w [ mm ] 224*105*436 224*105*437 382*194*477
Waga w [ kg ] 4,5 4,5 8,8